Charity

As warm as a real home

Casa Hogar

Bij GBL Studio zijn we ervan overtuigd dat bedrijven verder moeten kijken dan louter winstbejag en hun sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten opnemen. Ook wij dragen ons steentje bij. Zo zetten we onze schouders onder het Casa Hogar kindertehuis in Toluca, Mexico.

Casa Hogar werd initieel in het leven geroepen ten tijde van de deelname van onze Rode Duivels aan het WK Voetbal in 1986, onder impuls van dokter Michel D’Hooghe. Straatkinderen werden er opgevangen in een warme thuis, kregen de gelegenheid om te studeren of een vak aan te leren en werden zo uit de prostitutie en het drugsmilieu gehouden.

In het nieuw

Om dit werk ook na 30 jaar verder te kunnen zetten, werd het project nieuw leven ingeblazen. GBL Studio friste de complete look op, zorgde voor een nieuw logo, een nieuwe huisstijl, een nieuwe website, … De fondsenwerving ging van start en er werden ‘peters’ ingeschakeld die met hun inzet en bekendheid voor verse ruchtbaarheid moeten zorgen.

GBL Studio werkt ook mee aan de organisatie van een gala-event dat doorging op 8 juni 2017 in het Lauretum te Jabbeke en waarop ruim 450 personen aanwezig waren.

Het spreekt voor zich dat alle gepresteerde uren en diensten door GBL Studio gratis en met de glimlach werden uitgevoerd. Het geluk van een kind valt niet in geld uit te drukken!

Casa hogar
Casa hogar
Casa hogar
GBL Studio werkte ook mee aan de organisatie van een gala-event dat doorging op 8 juni in het Lauretum te Jabbeke en waarop ruim 450 personen aanwezig waren
Spring je ook mee op de kar? Met een donatie aan Casa Hogar geef je kinderen een volwaardige toekomst