Het Nieuwe Team Werken

Het Nieuwe Team Werken brengt een andere manier van samenwerken binnen teams met zich mee en heeft onvermijdelijk een grote impact op de rol van leidinggevenden. Onderzoek en praktijkverhalen tonen aan dat het succesvol implementeren van HNTW in sterke mate afhangt van de steun en ondersteuning van leidinggevenden. Dit kennisplatform gaat in op de vraag hoe leidinggevenden ondersteund kunnen worden om Het Nieuwe Team Werken te doen slagen binnen hun werkcontext:

  • Welke uitdagingen brengt HNTW met zich mee voor leidinggevenden en hun teams?
  • Welke rol vervult de leidinggevende binnen HNTW?
  • Hoe kunnen leidinggevenden ondersteund worden om HNTW succesvol te implementeren in hun teams?

How can we help you?

dsgsdf
Logo huisstijl Vlerick Het nieuwe team werken
Logo huisstijl Vlerick Het nieuwe team werken